Legnicka Biblioteka Publiczna
zaprasza
Słowo wstępu Wybrane Publikacje

Legnicka Biblioteka Publiczna zaprasza do zapoznania się z wyborem wydawnictw o historii Legnicy i Dolnego Śląska wydanych przed 1945 rokiem.

Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Regionalny Legnickiej Biblioteki Publicznej od kilku lat digitalizuje najcenniejsze zbiory regionalne.

W całości na płyty CD zapisano Kolekcję Dolnośląską, na którą składają się najstarsze i najcenniejsze publikacje regionalne. Kolekcja została wyodrębniona ze  zbiorów podarowanych przez Honorowego Obywatela Miasta Legnicy, Tadeusza Gumińskiego.

W Kolekcji Dolnośląskiej znajduje się też niemalże pełny zbiór legnickiego periodyku wydawanego od początku XX w. do 1940 r. „Mitteilungen des Geschichts-und Altertums-Vereins zu Liegnitz”(Przyczynki do historii starożytnej...). Czasopismo to upowszechniało wiedzę historyczną regionu legnickiego.

Zainteresowani znajdą bogaty wybór historycznych i współczesnych publikacji regionalnych w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym i Regionalnym Legnickiej Biblioteki Publicznej.

Wybrane tytuły z Kolekcji Dolnośląskiej

CHRONIK VON LIEGNITZ (KRONIKA LEGNICY)

Sammter A(scher)

GESCHICHTE DES EVANGELISCHEN GYMNASIUMS ZU LIEGNITZ (HISTORIA GIMNAZJUM EWANGELICKIEGO W LEGNICY)

Kraffert Adalbert Hermann

SCHLESIEN. EINE SCHILDERUNG DES SCHLESIERLANDES VON DR FRANZ SCHROLLER . ZWEITER BAND (ŚLĄSK. OPIS KRAJU ŚLĄSKIEGO)

Schroller Franz

BUNTE BILDER AUS DEM SCHLESIERLANDE. ZWEITER BAND (KOLOROWE OBRAZY Z KRAJU ŚLĄSKIEGO)

-

LIEGNITZ IN SEINEM ENTWICKLUNGSGANGE VON DEN ANFÄNGEN BIS ZUR GEGENWART (PROCES ROZWOJU LEGNICY OD JEJ POCZĄTKÓW DO WSPÓŁCZESNOŚCI)

Jander Albrecht

DIE STADT LIEGNITZ SEIT DER EINFÜHRUNG DER STÄDTEORDNUNG IM JAHRE 1809 (MIASTO LEGNICA OD WPROWADZENIA ORDYNACJI MIEJSKIEJ W ROKU 1809)

Winkel Arnold zum

KULTUR UND KUNSTSTRÖMUNGEN IN DEUTSCHEN LANDEN. SCHLESIEN IN WORT UND BILD (RUCHY KULTURALNE I ARTYSTYCZNE W KRAJACH NIEMIECKICH. ŚLĄSK W SŁOWIE I OBRAZIE)

Malkowsky Georg

800 JAHRE GESCHICHTE DER KATHOL. GEMEINDE VON LIEGNITZ: FÏ¿½HRER ZU DEN KUNSTWERTEN DER KATHOL. KIRCHEN UND ZUM PIASTEN=MAUZOLEUM

Clemenz Bruno

LIEGNITZ, GOLDBERG: DAS SCHÖNE KATZBACHTAL (LEGNICA, ZŁOTORYJA: PIĘKNA DOLINA KACZAWY)


Berlin-Halensee

DAS BUCH DER STADT LIEGNITZ (KSIĄŻKA O MIEŚCIE LEGNICA)

-

BÜCHER = VERZEICHNIS: VOLKSBUCHEREI UND LEZEHALLE E.V. LIEGNITZ. - AUSGABE 1928

BEVÖLKERUNGSKUNDE DES KREISES JAUER: AUF LANDSCHAFTLICHER GRUNDLAGE

Günther Kurt

CHRONIK DER STADT LIEGNITZ (KRONIKA MIASTA LEGNICY)

Schönborn Theodor

ABTEI GRÜSSAU: EIN FÜHRER

Lutterotti P. Nikolaus von Grüssau

Zobacz wszystkie Publikacje

Kontakt:

Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Regionalny LBP
ul. Piastowska 22
59-220 Legnica
Tel. 76 722 60 22
e-mail: dibir@biblioteka.legnica.eu
biblioteka.legnica.eu